Zawiadomienie o wyniku postępowania na usługi pedagogiczne

 

 
ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
I.                   Nazwa i adres Zamawiającego:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie
Ul. Spokojna 4
73-150Łobez
Tel. 91 3974370, faks 91 3974370.
 
II.                Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.)
III.             Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć i warsztatów dla uczestników Dziecięcej Akademii Rozwoju- projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 
IV.             Informacja o złożonych ofertach przetargowych
Na podstawie art. 92 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć i warsztatów dla uczestników projektu Dziecięca Akademia Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzonym przez Szkołę Podstawową nr 2 w Łobzie w trybie przetargu nieograniczonego udział wzięli:

 

Nr części
Nr oferty
Nazwa Wykonawcy
Liczba pkt w kryterium cena 100%
1.
3
Joanna Peter
Ul. Armii Krajowej 22
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
2.
2
Ewa Gierszewska- Karau
Ul. Piastów 9
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
3.
2
Ewa Gierszewska- Karau
Ul. Piastów 9
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
4.
4
Barbara Pelczar
Ul. Rolna 11
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
5.
24
Marek Woniak
Ul. Nowe Osiedle 4
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
6.
4
Barbara Pelczar
Ul. Rolna 11
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
8.
1
Barbara Szram
Ul. Łąkowa 5
73- 150 Łobez
Oferta odrzucona- na podst. art. 89 ust.1 pkt.2)
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
9.
1
Barbara Szram
Ul. Łąkowa 5
73- 150 Łobez
Oferta odrzucona- na podst. art. 89 ust.1 pkt.2)
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
10.
13
Mariola Rasińska
Ul. Kościelna 7/6
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
11.
23
Andrzej Jurzysta
Ul. Sikorskiego 7/1
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
12.
4
Barbara Pelczar
Ul. Rolna 11
73- 150 Łobez
Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej
6
Bożena Wójtowicz
Ul. Wybickiego 3/7
73- 150 Łobez
Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
13.
6
Bożena Wójtowicz
Ul. Wybickiego 3/7
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
14.
7
Barbara Druch
Ul. Chrobrego 37
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
15.
7
Barbara Druch
Ul. Chrobrego 37
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
16.
5
Renata Siarkiewicz
Ul. Waryńskiego 9/1
73- 150 Łobez
Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej
25
Małgorzata Bukato
Ul. Niepodległości
73- 150 Łobez
Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
18.
10
Renata Mikul
Ul. Krzywoustego 19
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
19.
6
Bożena Wójtowicz
Ul. Wybickiego 3/7
73- 150 Łobez
Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej
17
Elżbieta Mazur
Ul. Spokojna 4/1
73- 150 Łobez
Wezwanie do złożenia oferty dodatkowej
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
20.
5
Renata Siarkiewicz
Ul. Waryńskiego 9/1
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
21.
24
Marek Woniak
Ul. Nowe Osiedle 4
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
22.
24
Marek Woniak
Ul. Nowe Osiedle 4
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
23.
16
Ryszard Krzęćko
Ul. Niepodległości 12/ 7
73- 150 Łobez
100
1
Barbara Szram
Ul. Łąkowa 5
73- 150 Łobez
Oferta odrzucona- na podst. art. 89 ust.1 pkt.2)
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
24.
12
Sylwia Dynowska
Ul. Strumykowa 9B
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
25.
12
Sylwia Dynowska
Ul. Strumykowa 9B
73- 150 Łobez
86,07
19
Longina Makawczyk
Ul. Bema 8A/7
73-150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
26.
19
Longina Makawczyk
Ul. Bema 8A/7
73-150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
27.
9
Zofia Malinowska
Ul. Wojcelska 14
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
29.
18
Joanna Stefanowska
Ul. Kościuszki 1/ 4
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
32.
18
Joanna Stefanowska
Ul. Kościuszki 1/4
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
33.
14
Monika Sufleta- Galczak
Ul. E. Orzeszkowej 2/ 11
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
34.
26
Małgorzata Anna Bukato
Ul. Niepodległości
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
35.
11
Renata Mikul
Ul. Krzywoustego 19
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
36.
12
Sylwia Dynowska
Ul. Strumykowa 9B
73- 150 Łobez
100
13
Mariola Rasińska
Ul. Kościelna 7/6
73- 150 Łobez
98,75
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
37.
20
Anna Hrycaj
Ul. Murarska 6/4
73-150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
38.
21
Elżbieta Romej
Rożnowo 5 A
73- 150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
39.
22
Waldemar Winiarski
Ul. Mieszka I 7
73-150 Łobez
100
15
SUN SNOW§MORE sp z o.o.
Ul. Chopina 53
70- 450 Szczecin
Oferta odrzucona
 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Liczbę punktów z tytułu zastosowanego kryterium oblicza się- odrębnie dla każdego z rodzajów zajęć będącej przedmiotem zamówienia- wg poniższego wzoru:
   C=(Cmin / Cof)100
gdzie :
     C - liczba punktów
     C min - cena najtańszej oferty na dany rodzaj zajęć
     C of   - cena rozpatrywanej oferty na dany rodzaj zajęć
 
Dla każdej z części wybrano ofertę, która zyskała najwyższą liczbę punktów.
 
UZASADNIENIE: zgodnie z art.91 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferty z najwyższą ilością punktów spełniają wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oraz są najniższe cenowo.
 
V.                Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez SUN SNOW§MORE sp z o.o. ze Szczecina- oferta złożona po wyznaczonym terminie.
 

UZASADNIENIE:

            Pismem z dnia 29.11.2012r. dotyczącym: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć i warsztatów dla uczestników projektu Dziecięca Akademia Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.1.2 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” SUN SNOW§MORE Sp. z o.o. zostali wezwani- na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. )- do uzupełnienia oferty o:

  1. Wykaz osób, które będą wykonywały zamówienie lub uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowanie tymi osobami - na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.
  2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie w oryginale tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Przedmiotowe dokumenty należało przedłożyć w siedzibie Zamawiającego w terminie do 05-12-2012r. do godz.15.00.

Zamawiający odrzucił wyjaśnienia do oferty złożone przez SUN SNOW§MORE Sp. z o.o. , gdyż wpłynęły one do siedziby Zamawiającego po czasie, tj. 05.12.2012r. o godz. 15.15.

 

2.Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Barbarę Szram- na podst. art. 89 ust.1 pkt.2)

 

UZASADNIENIE:

Na podst. art. 89 ust.1 pkt.2) Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) oferta Pani Barbary Szram została odrzucona, gdyż treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3. Oferent nie spełnił warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, jakie powinien posiadać Wykonawca dla części:

nr 8 i 9- a) minimum 5-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela

    b) minimum status nauczyciela kontraktowego

    c) minimum 5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym.

nr 23- a) minimum 10-letni staż pracy w zawodzie nauczyciela

    b) minimum status nauczyciela kontraktowego

    c) minimum 10-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku szkolnym.

 
 
VI.             Unieważnienie postępowania
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części:

 

Lp.
Nazwa części
Uzasadnienie
1.
Część 7- Zajęcia rozwijające z matematyki dla kl. IV
Art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
2.
Część 17- Zajęcia terapeutyczne dla kl. IV-VI
Art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
3.
Część 28- Koło Młodych Dziennikarzy dla kl. IV-VI
Art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
4.
Część 30- Język niemiecki- zajęcia wyrównawcze dla kl. IV-VI
Art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
5.
Część 31- Język angielski lub niemiecki- zajęcia rozwijające dla kl. IV-VI
Art. 93 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Łobzie
Jolanta Babyszko

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Tomczyk Kamil
(2012-12-08 11:54:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Tomczyk Kamil
(2012-12-10 17:58:44)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki